BỘ CẦU TRƯỢT

Giá 7.100.000 

Cầu trượt cho bé

미끄럼놀이터

Giá 6.940.000 

Cầu Trượt Con Voi

코끼리 미끄럼

Giá 2.430.000 

Cầu trượt hình nấm

송이버섯미끄럼

Giá 8.840.000 

Cầu trượt Kangaroo

캥거루 미끄럼

Giá 4.300.000 

Cầu trượt Koala

코알라 미끄럼

Giá 3.370.000 

Cầu trượt trung

중간 슬라이드

Giá 7.100.000 
Giá 2.430.000 

Nhà Trượt Đường Hầm

터널과 종합놀이터

Giá 15.000.000 

Nhà trượt nhỏ

작은집 미끄럼

Giá 6.400.000